PaardenpraatTV

Algemene voorwaarden tickets

Voorwaarden Tickets/ Evenement.

Tijdens het aanschaffen van de tickets, dient de koper de gegevens goed te controleren op juistheid. 

PaardenpraatTV is niet aansprakelijk voor schade indien de levering van de ticket(s) is mislukt, als gevolg van het opgeven van onjuiste gegevens. 

Wel kan de koper contact opnemen met de service desk van Paylogic voor hulp.

Na aanschaf kunnen tickets niet meer geruild of vergoed worden.

Iedereen die het Evenement wil betreden, dient in bezit zijn van een ticket [dus ook ouders/verzorgers/begeleiders].

Kinderen onder de 12 jaar mogen het Evenement alleen betreden onder begeleiding van een door een aan te tonen volwassene [18 jaar of ouder]. Bij twijfel wordt er om een legitimatiebewijs gevraagd.

Op het Evenement worden filmopnames en foto’s gemaakt. Met het betreden van het Evenement gaat men hier mee akkoord. Tevens gaat men akkoord met het gebruik van het materiaal.

Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden - voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd. 

Om problemen bij het betreden van het Evenement te voorkomen [bijvoorbeeld door geen internetverbinding op device], raden wij aan de tickets te printen. Alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs kan de koper het Evenement betreden.

Het is bij evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: 

Professioneel foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname en weigering tot het Evenement.